High Security is een Waals veiligheidsbedrijf opgericht in 2007, die na 12 jaar ervaring, meer dan 200 medewerkers telt. Het werd gecertificeerd als « Secure Quality » door de beroepsvereniging van beveiligingsbedrijven. (BVBO).

Door de jaren heen heeft High Security een belangrijke plaats ingenomen op de Belgische markt.
Met een jaarlijkse groei van meer dan 20 % sinds het begin, kan het bedrijf nu uitpakken erkend te zijn voor zijn professionnalisme en zijn terreinmanagement die antwoorden op de aanvraag van klanten en aan de benodigdheden voor elke missie. Dankzij een ondernemingscultuur die gecentreerd is op het menselijke en het constant opzoeken van voldoeningen, motivatie en interne promotie van zijn medewerkers, heeft ons bedrijf bijna geen afwezigheden of turn-overs.

High Security plaatst heel zijn bewakingservaring in dienst voor zijn klanten in de sectoren zoals luxe boetieken, grote retail, evenementen en industrie.
De bewakingagenten teams zijn rijk aan gevarieerde bevoegdheden wat ruimte geeft aan de operationele dienst om de juiste agent te plaatsen op de juiste werkplaats om zich te kunnen overtreffen.

Een controle op de werkkwaliteit is noodzakelijk om het respect van de procédures van het bedrijf te garanderen.
Een inspectiedienst zorgt voor het opvolgen van de agenten op het terrein om het goed verloop van de opgegeven missie te kunnen garanderen. Elke dag volgend op de prestatie, krijgt de klant een gedetailleerd omstandigverslag handelend over de erkende feiten. Regelmatige evaluatiegesprekken worden ook georganiseerd om de tevredenheid van de klanten op te meten en in te grijpen in geval van een probleem.
Verkozen door Trends Tendance 6ième entreprise brabant Walonne aux Gazelles in 2018, boogt High Security op het 2 de bedrijf te zijn in Wallonië in de sector van 100 % Belgisch aandeelhouderschap.

High Security heeft nooit het vertrouwen van een enkele klant verloren sinds zijn stichting, meer dan 12 jaar geleden.

Voor ons, is elke klant uniek … zowel in het antwoorden op zijn particuliere vragen als in de voortgaande evaluatie van deze antwoorden. We wijgeren standaardprodukten en wensen een vertrouwensrelatie op te bouwen in de tijd. Vandaar dat uw kritiek en aanbevelingen steeds welkom zullen zijn omdat de kwaliteit van de dienst opgebouwd wordt door de relatie met de klant-leverancier.

Vestigingen

Hoofdadres
Chaussée de Namur 31, 1457 Walhain
regio Brussel
Grand Place 7, 1000 Bruxelles
regio Charleroi
Chaussée de Bruxelles 1, 6042 Charleroi
regio Luik
Place du Marché 2, 4000 Liège
9 jobs gevonden
Sorteer op:

ellis.security heeft waardevolle partners

ellis.security ondersteunt