Kazi is een intuïtieve, academisch gevalideerde tool die meteen 
inzicht geeft in de belangrijkste verwachtingen en werkattitude 
van elke werknemer, om mismatches te vermijden en engagement 
te verhogen.

1. Fundamenten

De basis van de Kazi tool ligt bij ondernemer en MBA Professor Nikolaas Bellens en een team van digitale en HR-experts. Een dreigende 2e burnout zette hem ertoe aan om na te denken over de energiebalans in een job. Hij stelde vast dat, zelfs in een War of talent, nog steeds wordt gekozen voor een conservatieve benadering. De sollicitant wordt nml. gevraagd: “Wat KAN je?” waardoor een gesprek ontstaat over diploma’s, certificaten en ervaring. Terwijl de vraag: “Waar HOU je van? Hoe ziet jouw ideale job eruit?” initieert om zijn onderliggende behoefte en verwachtingen bespreekbaar te maken. Een fundament om tot engagement en verbondenheid  te komen.

Met de Kazi tools maakte Nikolaas Bellens het tot zijn missie om het aantal mismatches te verminderen. Onderzoek wijst nml. uit dat 85% van de medewerkers zich niet geëngageerd (Gallup) voelt en 40% van de nieuwe medewerkers in het 1e jaar al uitkijkt naar een nieuwe job (SD Workx) omwille van een mismatch tussen de persoonlijke waarden en de bedrijfswaarden. Hij ontwikkelde in samenwerking met Student.be en Microsoft, een intelligente, digitale tool  te ontwikkelen omde gewenste Werkwaarden en Teamrollen van medewerkers scherp te krijgen.

2. Onderzoek

Kazi werd opgericht in 2015, waarna de tool binnen een IWT-VLAIO onderzoeks- & ontwikkelingsproject werd ontwikkeld en academisch gevalideerd in samenwerking met:

 • Thomas More Mechelen Antwerpen
  Academici
 • Thomas More’s Psychodiagnostisch Centrum
  Actief op het vlak van toegepast wetenschappelijk onderzoek
 • Memori
  Studiecentrum voor marketing & communicatie
 • Hura
  Professionele partner in outplacement, loopbaancoaching en talentmanagement.
 • Riverrun
  Partner voor ​​overheden, bedrijven, financiële instellingen, investeerders en non-profitorganisaties waar strategie, financiën en organisatie elkaar ontmoeten.

Het onderzoeksteam focust zich op 2 gebieden met een natuurlijke link tussen talenten
en job, m.n. Werkwaarden en Teamrollen. Uit desktop research en een expertbevraging ontstaat een theoretisch kader en een vragenlijst waarbij elke van deze gebieden, apart wordt gedefinieerd en gevalideerd. De onderzochte +1000 werkwaarden en teamrollen, wordt positief gediscrimineerd op relevantie, spreiding en de mate waarin ze tot misverstanden kunnen leiden tussen werknemer en werkgever.

3. Kazi tool

Kazi is een zelfinschattingstool die bestaat uit een 61 vragen. Het resultaat toont de
meest dominante talenten en rollen (Top 2) die in een job aanwezig moeten zijn om
een goede match te vormen tussen werknemer en de in te vullen functie.
Enerzijds onthult de tool wat jobinhoudelijk en qua omgevingsfactoren belangrijk is. Anderzijds welke rollen het meest energie opleveren.

4. Resultaat

Kazi is een intuïtieve en laagdrempelige gevalideerde tool. Het beschrijft:

 1. 8 teamrollen, onderverdeeld in operationele rollen en leidinggevende rollen.
 2. 6 profielen met 19 onderliggende werkwaarden.

De tool kan worden ingezet doorheen de employee life cycle en zorgt voor:

 1. een hoger bewustzijn van werknemer en werkgever m.b.t. tot talenten en rollen
 2. een goede basis en uitnodiging tot gesprek over:
 • het inschatten van de inzetbaarheid van talenten
 • het bespreken van (andere) jobperspectieven
 • (het versterken van) de werkrelatie
 1. meer engagement van en verbondenheid met medewerkers
 2. betere bedrijfsresultaten

Gelijkaardige kazi berichten

ellis.security heeft waardevolle partners

ellis.security ondersteunt