De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder een voorontwerp van wet goed dat het legercontingent voor 2021 vaststelt.

Het legercontingent voor het jaar 2021 weerspiegelt het beleid van de Minister van Defensie op het gebied van rekrutering en houdt rekening met een rekrutering van 2.500 militairen, wat een stijging met 465 is ten opzichte van de voorziene rekrutering in 2020. Het legercontingent wordt vastgelegd op 26.868 militairen. Dat getal drukt het maximum aantal militairen uit die op eenzelfde dag van het jaar 2021 onder de wapens mogen zijn.

Het wordt als volgt opgesplitst:

  • 24.691 militairen van het actief kader en leerlingen, berekend binnen de personeelsenveloppe van militairen
  • 420 militairen van het actief kader, berekend buiten de personeelsenveloppe voor militairen
  • 1.757 militairen van het reservekader

Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.

ellis.security heeft waardevolle partners

ellis.security ondersteunt