BRUSSEL (BELGA) De ministers van Justitie en Defensie, Vincent Van Quickenborne en Ludivine Dedonder, willen de samenwerking versterken tussen de Veiligheid van de Staat en de militaire inlichtingendienst ADIV. Ze schuiven drie prioriteiten naar voren voor de komende jaren: een reglementering voor infiltratie voor agenten en informanten voor beide diensten, één inlichtingenstatuut voor het OCAD, de Veiligheid van de Staat en het burgerpersoneel van het ADIV, en een nieuw samenwerkingsakkoord tussen beide diensten.

De Veiligheid van de Staat (VSSE) en de militaire inlichtingendienst ADIV (Algemene Dienst voor Inlichtingen en Veiligheid) zetten de afgelopen jaren belangrijke stappen om de samenwerking te verbeteren. Een concreet voorbeeld is de samenwerking op het vlak van contraterrorisme, waar gemengde teams van VSSE en ADIV dagelijks samenwerken.

Samenwerking nog versterken

Ministers Van Quickenborne en Dedonder willen die samenwerking nu nog versterken. Daarvoor schuiven ze drie prioriteiten naar voren.

Zoals voorzien in het regeerakkoord wordt de wet van 11 november 1998 aangepast om de informatiepositie van de VSSE en de ADIV te versterken. "Zo voorzien we een reglementering voor infiltratie door agenten en informanten van beide diensten, zodat onze diensten verder kunnen doordringen in terroristische netwerken", kondigen de ministers aan in een mededeling.

Daarnaast komt er één inlichtingenstatuut voor het OCAD, de VSSE en het burgerpersoneel van de ADIV, zoals de parlementaire onderzoekscommissie over de aanslagen heeft aanbevolen. Dit moet een modern HR-beleid van de inlichtingendiensten mogelijk maken. Het unieke inlichtingenstatuut moet de onderlinge mobiliteit tussen de diensten verhogen, de carrièrekansen van het personeel vergroten, de dagelijkse samenwerking vergemakkelijken en de onderlinge uitwisseling van informatie efficiënter maken.

Efficiënte inzet van medewerkers en middelen

Tenslotte gaan de burgerlijke en militaire inlichtingendienst een nieuw samenwerkingsakkoord opstellen ter vervanging van het vorige uit 2018. Dit nieuwe akkoord moet de taken en opdrachten van ADIV en VSSE beter op elkaar afstemmen en daarbij de sterktes van de beide Belgische inlichtingendiensten ten volle uitspelen, bijvoorbeeld op vlak van cybersecurity, om ons land beter te wapenen tegen technologische dreigingen.

"We werken aan één Belgische inlichtingengemeenschap die onze burgers en democratie moeten beschermen. Dit doen we door een efficiënte inzet van onze medewerkers en middelen, een nauwere samenwerking tussen de diensten en een sterkere informatiepositie door in te zetten op digitalisering", stelt minister Van Quickenborne. "Dit is een dubbel signaal naar de bevolking. Enerzijds zetten we vandaag de extra stap door een échte inlichtingengemeenschap op te richten en de veiligheidsdiensten op de best mogelijke manier te laten samenwerken. Anderzijds toont dit aan hoe belangrijk we de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie naar de aanslagen vinden. Veiligheid voor elke inwoner van België is een basisrecht, en dit gezamenlijk engagement is een belangrijk stuk van de puzzel om dat te realiseren", vult zijn collega Dedonder aan. (BIN, POL, AHO, VEF, nl)

ellis.security heeft waardevolle partners

ellis.security ondersteunt