Defensie staat voor de "gigantische uitdaging" om ten tijde van personeelstekort niet alleen nieuwe capaciteiten te integreren, maar ook engagementen na te blijven leven en (buitenlandse) missies te verzekeren. Dat zegt legerbaas admiraal Michel Hofman. “Defensie is in volle transformatie.”

"Weinig bedrijven vervangen tegelijkertijd hun productielijnen en leggen zichzelf tevens een fundamentele herstructurering van de organisatie op. Bovendien verwacht men van ons dat we output blijven produceren, dus aan onze operaties deelnemen", aldus de legerbaas.

De admiraal haalt aan dat het leger de komende jaren nieuw materieel moet integreren. Het gaat om aankopen gedaan tijdens de vorige legislatuur: 34 nieuwe gevechtsvliegtuigen van het type F-35A, 442 Franse pantservoertuigen (382 Griffons en 60 Jaguars), zes mijnenbestrijdingsvaartuigen en vier drones van het type MQ-9B SkyGuardian. Tegen het einde van het decennium komen daar ook nog twee fregatten bij. In totaal hangt aan de investeringen een kostenplaatje van meer dan 9 miljard euro. Daarnaast kondigen zich nog andere bewapeningsprogramma's aan.

De "output" slaat volgens de admiraal op de 1.600 militairen die zijn ingezet in operaties of in trainingen voorafgaand aan hun vertrek op missie.

Op 19 november waren zo 739 militairen ingezet in operaties. 452 van hen verblijven in het buitenland en 279 steunen de federale politie. Daar komt nog het veertigtal leden van de medische component bij die zijn ingezet in de strijd tegen Covid-19.

Vertrekkend personeel

Defensie ziet daarnaast de komende jaren heel wat personeel vertrekken, vooral door de militairen van de babyboom-generatie die op pensioen zullen gaan. Tussen 2 oktober 2020 en 1 januari 2025 zullen zo 5.460 militairen het leger verlaten, een inperking van 22 procent van het aantal effectieven, aldus Hofman. Dat cijfer houdt geen rekening met vertrek tijdens de carrière om uiteenlopende redenen. Volgens de admiraal bestaat de uitdaging erin om de 30- tot 45-jarigen, "de ruggengraat van onze organisatie", te behouden tegenover de werkomstandigheden en salarissen aangeboden in andere sectoren.

Verandert het beleid niet, dan daalt het aantal effectieven tot iets minder dan 19.000 militairen en 2.000 burgers in 2026. De strategische visie voor Defensie, die in 2016 door de regering-Michel I was aangenomen, voorzag echter in 25.000 voltijdsequivalenten, onder wie een duizendtal burgers.

De generale staf van Defensie bereidt daarom andere initiatieven voor, met toestemming van de nieuwe minister van Defensie, Ludivine Dedonder (PS). "De minister en ik zitten op dezelfde golflengte", aldus de admiraal.

Personeelsaanwerving cruciaal

De minister maakte van het personeel een prioriteit. In haar beleidsnota onderstreepte ze dat de snelle ombuiging van de dalende curve van het aantal effectieven een onvermijdelijke voorwaarde is voor een werkzame Defensie. Tijdens deze legislatuur zal Defensie meer dan 10.000 nieuwe mensen aanwerven. Vanaf 2021 zal het leger zich ook organiseren om meer dan 2.300 militairen te rekruteren, zoals nu is voorzien.

Volgens admiraal Hofman zal de integratie en opleiding van de nieuwe rekruten in vier jaar tijd "een uitdaging van erg grote omvang" zijn.

ellis.security heeft waardevolle partners

ellis.security ondersteunt