Met ingang van het nieuwe schooljaar zullen verschillende scholen verspreid over Vlaanderen de nieuwe studierichting Defensie en Veiligheid aanbieden aan leerlingen van het vijfde en zesde jaar TSO.

In de pers verschenen de afgelopen dagen dan ook verschillende meldingen van scholen die daarvoor reeds hun goedkeuring van de Vlaamse regering op zak hebben. Onder hen vinden we onder andere (niet-limitatieve lijst):

  • GO! Atheneum, Geraardsbergen
  • Heilig Graf, Turnhout
  • Sint-Franciskuscollege, Heusden-Zolder
  • Technisch atheneum De Wijzer, Genk
  • Technisch Instituut Sint-Vincentius, Torhout
  • Busleyden Atheneum, Mechelen
  • GO! Lyceum, Gent
  • MSKA, Roeselare
  • Sint-Guido-Instituut Anderlecht
  • Technisch Instituut Carolus, Sint-Niklaas

Met de nieuwe opleiding willen de scholen een antwoord bieden op de groeiende vraag naar gemotiveerde kandidaten voor onder meer het leger, de bewakingssector, de brandweer, de gevangenissen en de politie.

“Dit is de enige manier om binnen het secundair onderwijs specifieke vaardigheden te verwerven in functie van een brede waaier aan veiligheidssectoren”, zegt opleidingscoördinator Nic Andriessen van het Heilig Graf in Turnhout. “Er is geen specifieke vooropleiding, maar er is wel een reeks toelatingsvoorwaarden, voornamelijk gericht op sportieve en medische geschiktheid. Ook interesse voor wetgeving is niet onbelangrijk.”

Naast theorielessen worden de leerlingen verder geschoold met observatieactiviteiten, cursussen, briefings en inleefstages. “Dit is geen kamp Waes, wel een opstap richting veiligheidsberoepen bij de brandweer, defensie, gevangeniswezen, politie en bewakingssector.”

Na de opleiding hebben de leerlingen alle attesten, getuigschriften en certificaten die nodig zijn om zelf een veiligheidsberoep te starten. “Tijdens het zesde jaar kunnen ze deelnemen aan toelatingsproeven, waardoor ze na de zomer hun nieuwe job al kunnen aanvatten”, vult Nic Andriessen aan. “Na het zesde jaar kunnen ze gaan verder studeren voor een specifiek veiligheidsberoep.” Wie toch niet in de wieg gelegd blijkt voor een job in de veiligheidssector, kan nog steeds doorstromen naar het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.

Source: Belgian Defence News & GvA

ellis.security heeft waardevolle partners

ellis.security ondersteunt