Bijna een op de tien militairen is ondertussen een vrouw. “Defensie zal nog een tijdje een mannenbastion blijven maar iedereen moet welkom zijn bij Defensie”, zegt Kamerlid Jasper Pillen (Open Vld), die de cijfers opvroeg bij defensieminister Ludivine Dedonder (PS).In vijf jaar, van 2017 tot 2021, kwamen er in absolute aantallen 104 vrouwelijke militairen bij. Maar relatief gezien was er een sterkere toename: vrouwen zijn zo op dit moment voor 9,4 procent van het personeelsbestand. In 2017 was dat nog 7,8 procent.“De uitleg hiervoor is dat er door de pensioenuitstroom sinds 2017 vierduizend mannelijke militairen minder zijn terwijl in die periode nominaal het aantal vrouwelijke militairen wel licht toegenomen is. Het is te verwachten dat deze tendens zich de eerstkomende jaren nog zal voortzetten, zegt Kamerlid Pillen in een persbericht.Vrouwen zijn verhoudingsgewijs het best vertegenwoordigd bij de medische component. Daar zijn bijna drie op de tien militairen vrouw. Bij de landcomponent is dat slechts een op de twintig. Ook zijn zowat de helft van de burgers die bij Defensie werken vrouwen. Omdat de minister het aantal burgerfuncties wil optrekken, is de verwachting dus dat de vervrouwelijking zich ook op die manier voortzet, klinkt het.“Defensie zal nog een tijdje een mannenbastion blijven maar iedereen moet welkom zijn bij Defensie”, zegt Pillen. “Defensie is een gezagsdepartement met een belangrijke maatschappelijke rol, het is eveneens een sociale ladder waarop iedereen op basis van merites carrière kan maken. Gelijke kansen zijn essentieel. Al van bij de rekrutering moet men aandacht hebben voor deze uitdagingen.”Source: Belga

ellis.security heeft waardevolle partners

ellis.security ondersteunt