De korpschefs van de lokale politie krijgen een actievere rol in de rekrutering van nieuwe agenten. Dat moet helpen om meer diversiteit in de korpsen te brengen.

Vanaf dit najaar kunnen kandidaat-politieagenten die een job bij de lokale politiezone willen, bij de korpschef op ­sollicitatiegesprek vóór ze aan hun opleiding beginnen. Dat is de opvallendste vernieuwing in het rekruteringsproces bij de politie. Momenteel zit het hele rekruterings- en selectieproces nog bij de federale politie. Pas aan het einde van de opleiding wordt bepaald waar een kandidaat aan de slag zal gaan.

’In het nieuwe systeem kan een korpschef actief op zoek naar de profielen die hij nodig heeft in zijn korps ‘, zegt Dominique Van Ryckeghem, directeur-generaal ad interim bij de federale politie. Door de rekrutering en selectie voor de ­lokale politie ook in handen van de lokale politie te laten, hoopt ze onder meer dat er in Brussel meer Brusselaars aan de slag gaan. Agenten in Brussel komen vaak uit Wallonië of Vlaanderen, en kennen de grootstad niet. Ze weten niet altijd hoe ze met diversiteit moeten omgaan. Lang niet alle agenten zijn tweetalig en Vlaamse agenten ­komen bij Franstaligen wel eens onbeleefd over omdat ze sommige finesses in het Frans missen en bijvoorbeeld meteen tutoyeren. Het verklaart mee waarom de kloof tussen politie en jongeren in Brussel erg groot is ( DS 29 mei).

’We moeten er alles aan doen om ook jongeren met een migratie­achtergrond aan te sporen om te solliciteren bij de politie’, zegt Van Ryckeghem. ‘Alleen als het korps een afspiegeling van de bevolking wordt, maken we een kans om de kloof te dichten. Makkelijk is dat niet, maar het is onze plicht. Via ­secundaire scholen, CLB’s, Actiris en verenigingen moeten we jongeren warmmaken om te solliciteren. De lokale politie is het best ­geplaatst om talent te rekruteren, want zij kennen de wijken.’

Geen grammatica

In principe kunnen de lokale korpsen nu al jongeren enthousias­meren voor een job bij de politie, maar dat levert hen niet zoveel op, want de jongeren belanden in de algemene pot van nieuwe agenten. Er is geen garantie dat een jongere uit Anderlecht die zich laat enthousiasmeren door de korpschef, ­effectief in Anderlecht aan de slag kan. In het nieuwe systeem kan een korpschef een kandidaat beloven dat hij in zijn korps aan de slag kan, als hij slaagt voor de testen.

De testen blijven een federale bevoegdheid. Ze zijn grondig ­gescreend, om te vermijden dat je benadeeld wordt als je niet uit de witte middenklasse komt. De taaltesten zullen focussen op begrip en verstaanbaarheid, en pas in tweede instantie op grammatica en spelling. ‘Zeker in Brussel zijn de huidige taaltests een struikelblok voor kandidaten voor wie ­Nederlands of Frans niet de eerste taal is’, zegt Van Ryckeghem. ‘Brussels is een taaltje, met veel invloeden van overal, maar in Brussel verstaat iedereen het.’

Wanneer de vernieuwing precies ingaat, moet nog bij ministe­rieel besluit vastgelegd worden. Van Ryckeghem vermoedt dat het half september zal zijn.

ellis.security heeft waardevolle partners

ellis.security ondersteunt