Vanaf september bieden zestien Vlaamse scholen voor het eerst de studierichting defensie en veiligheid aan in hun derde graad technisch onderwijs, een initiatief van Defensie, Binnenlandse Zaken en Justitie om het leger, de politie, de gevangenissen, de brandweer en de bewakingssector meer rekruteringsmogelijkheden te geven. De interesse is enorm: er zijn al wachtlijsten. “Het imago van de veiligheidsberoepen is de jongste jaren veel positiever geworden.

De scholen die defensie en veiligheid zullen aanbieden hebben al ervaring opgebouwd met een zevende jaar integrale veiligheid. Bij defensie en veiligheid liggen de accenten nog meer bij de publieke veiligheidssectoren, en het doelpubliek zijn leerlingen van het vijfde jaar TSO. Volgend schooljaar stromen die dan door naar het zesde jaar.
Rots en water

Naast algemene vakken zoals wiskunde, aardrijkskunde, Frans en Engels krijgen leerlingen vier uur sport per week en daarnaast een aantal specifieke vakken. ‘Rots en water’ is er zo één, waar ze onder meer les krijgen in zelfbeheersing, zelfkennis, stemgebruik en lichaamstaal. Maar ze gaan ook bivakkeren, marcheren, trappenlopen en met brandslangen aan de slag. Op voorhand moeten de leerlingen medisch geschikt bevonden zijn door een arts. “Je moet in staat zijn om stressvolle oefeningen uit te voeren waarbij naast het fysieke aspect ook mentale weerbaarheid van belang is”, stelt de brochure.

Als ze na twee jaar defensie en veiligheid de opleiding met vrucht beëindigen, behalen ze het diploma van secundair onderwijs, plus een aantal erkende bewijzen: een algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent – waarmee ze meteen aan de slag kunnen, en een getuigschrift hulpverlener. Ook de toelatingsproef als soldaat/matroos bij Defensie zit in het pakket, een aantal certificaten van het brevet voor de brandweer, en eventueel een selectieproef voor penitentiair bewakingsassistent.

Motivatie

Het spreekt heel wat leerlingen aan – te veel zelfs, merken ze in de scholen. Het Heilig Graf in Turnhout gaat, als enige school in de Kempen, in september in het vijfde jaar met twee klassen defensie en veiligheid van start, zegt directeur Hilde Robrechts, en nog is er een wachtlijst. “In totaal zullen de leerlingen maximaal met vijftig zijn, van wie de helft doorstroomt vanuit de eigen school, en de andere helft uit andere scholen. Soms zelfs vanuit Limburg en Vlaams-Brabant – die komen bij ons op internaat.”

Reden voor het succes? “Defensie en de andere veiligheidsberoepen zijn de jongste jaren positiever dan voorheen in beeld gebracht, en dat doet jongeren mogelijkheden zien.”

Ook Christoph Goyvaerts, opleidingscoördinator van het Stedelijk Lyceum Linkeroever in Antwerpen denkt dat programma’s als Kamp Waes en Politie 24/7 een belangrijke stimulans zijn voor jongeren. “Een programma over de politie in onze eigen stad – dat zullen we zeker ook in onze lessen nog gebruiken”, zegt hij. Zijn school gaat met één klas met ruim twintig leerlingen van start, en er staan er dubbel zoveel op de wachtlijst. “Het ís ook echt een interessante opleiding, en de leerlingen kunnen nog veel richtingen uit.”

In het Sint-Norbertusinstituut in Antwerpen komt één klas, een twintigtal leerlingen, zegt adjunct-directeur Veerle Van Dael. “We zien bijna allemaal nieuwe leerlingen, vaak uit sportrichtingen.” Ook daar weer een wachtlijst. “Want dit was meteen populair.”

Bewust

In het Busleyden Atheneum in Mechelen ziet opleidingscoördinator Jeroen Govaerts zelfs leerlingen uit Latijn-wiskunde ASO zich nu inschrijven voor TSO defensie en veiligheid. “Toch ook niet altijd evident voor ouders, maar het toont wel aan hoe groot de motivatie is. Dat hoor ik heel vaak, dat wie zich inschrijft, dat héél bewust doet, en niet omdat een andere richting niet is gelukt.”

In onze provincie biedt ook Technische Scholen Mechelen nog de nieuwe richting aan, en avAnt Provinciaal Onderwijs in Antwerpen. Daar zijn nu 21 leerlingen ingeschreven – bijna allemaal nieuw op de school, van wie zeventien jongens en vier meisjes – een verhouding die ook in andere scholen gangbaar is.

ellis.security heeft waardevolle partners

ellis.security ondersteunt